Pages Navigation Menu

Toaleta pokładowa

Regularne konserwowanie i pielęgnacja toalety zapewnia jej niezawodne funkcjonowanie, zapobiega przedwczesnemu zużyciu i kosztowym naprawom. W tym celu Yachticon stworzył szereg produktów, które bardzo ułatwiają konserwację instalacji toaletowych na pokładzie.

 

Toalety przenośne (chemiczne) i zbiorniki fekaliowe

W trakcie sezonu zalecamy regularne używanie koncentratu Purysan lub płynu Pury Blue specjalnie przeznaczonych do zbiorników na fekalia. Pomagają one rozdrobić nieczystości stałe, zapobiegają nieprzyjemnemu zapachowi oraz tworzeniu się osadów na ściankach zbiorników i w rurach. Do zbiornika świeżej wody, zalecamy Pury Rinse środek, który usuwa osady wapienne i zapewnia świeży zapach wodzie do spłukiwania.

 

Toalety morskie

Zalecamy zainstalowanie na przewodzie wody do spłukiwania naszego systemu Purytec. Jest to koncentrat sanitarny w rodzaju kostki do WC. Za każdym spłukaniem do zbiornika wpływa trochę środka, który następnie wypompowuje się przez wylot. Purytec wytwarza przyjemnie świeży zapach, oczyszcza przewody i zbiornik ściekowy. Środek jest bardzo oszczędny i jeden wkład wystarcza na około jeden sezon. Przy ciężko chodzących pompach lub piskliwych zaworach należy użyć WC Öl, który wlewa się do muszli. Smaruje on wszystkie elementy pompy, uelastycznia elementy gumowe, a dodatkowo posiada przyjemny lawendowy zapach.

 

Przed zimowaniem

Oczyścić i zdezynfekować zbiornik na fekalia i szlauchy za pomocą Puryclean. Środek ten zapobiega wszelkiego rodzaju osadom w zbiorniku fekaliów, które mogą tworzyć grubą warstwę nieczystości i powodować nieprzyjemny zapach. Następnie wypompować całą wodę z instalacji, opróżnić zbiornik fekaliów i zalać instalację środkiem chroniący przed mrozem Anti Frozt, który nadaje się również do instalacji wody pitnej i wody chłodzącej w silniku. Uwaga – nie można stosować środków przeciw zamarzaniu używanych w motoryzacji, ponieważ mogą one uszkodzić przewody instalacji sanitarnej i wody pitnej.